Nyheter fra HDI

Fra tid til annen vil vi publisere oppdateringer om vårt arbeid på denne siden.

Siste nytt

Suksess i Niger

Forebygging av at kvinner forblør seg ved fødsel og forebygging av fødselsfistel. Suksess i Niger! Regjeringen i Niger og HDI fortsetter å oppnå stor fremgang i arbeidet med å forebygge redslene ved fødselsfistel. Mer enn 128 000 kvinner i prosjektområdet har født i...

les mer

Landsbylegen

Arbeidet med å bedre folkehelsen på landsbygda i Norge og i Niger er ikke så ulikt som en skulle tro, i følge lege Anders Seim. På syvende året mottar han støtte fra Kavlifondet for arbeidet for å hindre blokkert fødsel i Niger.

les mer

Arkiv

Under etterstudiene i USA lærte en norsk familielege at fullstendig utrydding av guineaormsykdom teoretisk sett var innen rekkevidde.

HDI foreslår et ekstra paradigme for folkehelsen i WHO Bulletin

I utgaven fra mai 2005 presenterte WHO Bulletin et nytt, ytterligere paradigme for folkehelse i en artikkel skrevet av HDIs administrerende direktør: Bulletin of the World Health Organization; May 2005. 83(91) 392-5.
Les mer

Nyhetsbrev

Alle nyhetsbrev er publisert i PDF-format, som krever en PDF-leser.
Du kan laste ned Acrobat Reader her

Desember 2017

«Elefantsyke» (lymfatisk filariasis) og Guineaorm er nær utryddet golbalt. Fødselsprosjektene skal testes ut i større befolkningsområder.
Les mer

Desember 2016

Ca 90% reduksjon av fødselsrelatert dødelighet I Nigers prosjektområder. Prosjektideen spres til flere land.
Les mer

Desember 2015

Fødselsfistler nærmest eliminert og mødredødeligheten redusert til bare 12 % av den opprinnelige.
Les mer

September 2014

Forebygging av fødselsfistel vellykket. Oppstart av forebygging av blødningsdød I Niger.
Les mer.

September 2011

HDI’s prosjektområde i Niger er andelen kvinner som dør i fødsel redusert med 70%.  Dødfødsel og perinatal dødelighet er redusert med ca to tredeler. Les mer

Desember 2008

Verdens første prosjekt for raskt å forebygge fødselsfistel i ferd med å lykkes.
Les mer

Desember 2007

Å redde liv ved fødselen: Nå er tiden inne!
Les mer

August 2005

En uvanlig organisasjon.
Les mer

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

11 + 14 =