DR. Catherine Hamlin deltar på seminar ved Universitetet i Oslo

Drs. Catherine Hamlin (left) and Professor Gerusa Dreyer

Dr. Catherine Hamlin, grunnlegger av fistelsykehuset i Addis Abeba, deltok på seminaret 25. oktober 2005 arrangert av HDI og Oslo universitet. 81 år gamle Hamlin åpnet klinikken med sin nå avdøde ektemann i 1974, og har jobbet med fødselsfistel i Etiopia siden 1950-tallet. Hun utfører fremdeles mange av operasjonene selv.

Dr Catherine Hamlin (Etiopia) og professor Gerusa Dreyer (Brasil), to kvinner som har gjort verden til et bedre sted, ved Helsepolitisk seminar ved HDI/Universitetet i Oslo. Feiring E. Utstøtt fordi de lukter. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3306 – 7.

HDI var også beæret med å ha professor Gerusa Dreyer som foreleser på seminaret. Professor Dreyer revolusjonerte verdens oppfatning av lymfatisk filariasis og muliggjorde dermed det globale programmet for LF eliminasjon. Dr. Yankum Dadzie fra Ghana, som da var leder for den globale alliansen for eliminasjon av LF, og som tidligere også ledet WHOs program for å eliminere elveblindhet (onchocerciasis) fra Afrika, hadde en presentasjon om metoder i program for sykdomsutryddelse. Dr. Jim Zingeser fra CDC i Atlanta, USA, og fremstående fagfolk fra Norge foreleste også.

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

11 + 10 =