Lokalisering av en landsby takket være en donert Garmin GPS-mottaker

Lokalisering av en landsby med GPS-mottaker

Belanor A/S, Garmins norske importør, donerte generøst 7 robuste GPS-mottakere til prosjektet Rask forebygging av mødredødelighet og fødselsfistel!

GPSene ble brukt til å kartlegge koordinatene til nesten 300 landsbyer i et fjerntliggende område ca. dobbelt så stort som Vestfold. Området har bare én eneste vei (uasfaltert), nesten ingen trygge drikkevannskilder, nesten ingen bygninger med elektrisitet, én jordmor for å betjene de ca. 100 000 nomader og befolkning som lever av jordbruk, og én (mannlig) sykepleier i hvert av åtte helsesentre.

Takket være GPSene vet vi nå hvor hver landsby er lokalisert, og vi henter ut data hver måned som ledd i Nigers vellykkede HDIstøttede prosjekt for rask forebygging av at kvinner dør i fødsel og forebygging av fødselsfistel.

Takk til Belanor for denne generøse gaven!

Og takk til Garmin for at dere lager slikt nyttig utstyr!

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

1 + 7 =