HDI og Niger starter et distriktsbasert program for å forebygge mødredødelighet og fødselsfistel

Village houses with donkeys and children

Landsbyhus med esel og barn

Er 11 kroner for mye å spandere for å redde en kvinnes liv og beskytte jenter ned i 13 årsalderen fra fornedrelse, lidelse og garantert varig fattigdom forårsaket av fistel? HDI og Niger starter i år et distriktsbasert program for rask forebygging av mødredødelighet og nye tilfeller av fødselsfistel. Dette pilotprogrammet tar sikte på å beskytte alle jenter og kvinner i alderen 12-49 år, mer enn 22 % av befolkningen, mot død og varig fattigdom, samt permanent tap av verdighet som følge av fødselsfistel hos kvinner som overlever blokkert fødsel.

Alle kvinner bør ha tilgang til keisersnitt når det er nødvendig for å redde barnets og morens liv, og for å forebygge fødselsfistel, dvs. permanent lekkasje av urin og/eller avføring. Denne teknologien er tilgjengelig. Det som trengs er et system som får kvinner som trenger keisersnitt, til et sykehus som kan utføre det. Dette har vært kjent lenge: Hvis fødselen varer mer enn 24 timer, er det absolutt nødvendig med sykehusbehandling (vanligvis kirurgi) for å få babyen ut. «Solen må aldri stå opp to ganger over en kvinne i fødsel».

Etter at planleggingen ble ferdig i september, startet HDI og Niger programmet i slutten av november i distriktet Bankilare, et multietnisk og fattig utkantdistrikt nesten uten veier. Distriktet har en av de høyeste forekomstene av fødselsfistel i landet.

Målet er å redusere antallet kvinner som dør av blokkert fødsel med minst 40 % ved slutten av første år og med minst 75 % ved slutten av andre år. Videre er målet å redusere antallet nye fistler med minst 20 % første år og med minst 50 % ved slutten av andre år, og å se fortsatte forbedringer etter dette.

Målsetningen videre er å utvide programmet til andre deler av Niger og andre land så raskt som resultatene kan forsvare det, for å beskytte de 3 129 000 kvinner og jenter i Niger mellom 12 og 49 år som risikerer å dø i forbindelse med barnefødsel, i et land hvor barneekteskap er vanlig.

HDI er beæret med å ha mottatt $4 500 fra Roth-familiens fond og $25 000 fra Conrad N Hiltons fond for forebygging av fødselsfistel (på toppen av en tildeling på $10 000 fra Hilton-fondet i 2006). Dessuten har Hiltonfondet gitt HDI tillatelse til at mesteparten av dette årets tildeling blir brukt i år, på bakgrunn av den uvanlige progresjonen i planleggingen av pilotprogrammet i Niger, slik at vi kan fortsette med feltarbeidet i landsbyene. Ytterligere $36 900 trengs til å starte opp i fjerde kvartal i 2007 og første kvartal i 2008. Driftsutgifter fram til og med desember 2008 tilsvarer $87 400. Det som er nødvendige kostnader for 2007-2008 tilsvarer altså $1,28 per jente/kvinne beskyttet.

Grandfather with children in Niger 2009. The children's mom bled to death when they were born.

Bestefar med barn i Niger 2009. Barnas mor blødde ihjel når de ble født.

Tamponade Kit Production

Produksjon av tamponade-pakke

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

6 + 14 =