Ambassadør Barbro Owens-Kirkpatrick og HDI til Niger for fødselsfistel

HDIs styreleder, ambassadør Barbro Owens Kirckpatrick med President, H.E. Manadou Tanja

I januar 2005 reiste ambassadør Barbro Owens-Kirkpatrick (som siden har blitt HDIs styreleder i USA) sammen med HDIs administrerende direktør til Niger for å stimulere og støtte obstetrisk fistelforebygging og -behandling. Takket være den høy aktelsen ambassadøren holdes i, og kvaliteten på planen, ble det sikret støtte på politisk nivå, inkludert hos Nigers statsoverhode og førstedame, for HDIs forslag om hvordan man skal redde livet til kvinner i blokkert fødsel og forhindre fødselsfistel. HDIs administrerende direktør ble værende i omtrent tre uker for å jobbe med utrydding av guineaorm og fødselsfistel med folk fra det nasjonale programmet, og for å besøke berørte lokasjoner som en del av planleggingsprosessen. En detaljert plan for forebygging av fødselsfistel ble utviklet sammen med Nigers departement for fremme av kvinner og beskyttelse av barn, samt helsedepartementet.

Irene de Watteville, a staunch supporter of HDI in recent years. Thanks to the high regard in which the ambassador is held and the quality of the plan, support was secured at political level including Niger’s H§ead of State and the First Lady, for HDI’s suggestions as to how to save the lives of women in obstructed labor and prevent obstetric fistula. HDI’s executive director stayed for about three weeks to work on guinea worm eradication, and obstetric fistula with national program professionals and to visit affected localities as part of the planning process. A detailed fistula prevention plan was developed together with Niger’s Ministry for Promotion of Women and Protection of Children, and the Ministry of Health.

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

2 + 13 =