Hva kan HDI gjøre med fødselsfistel?

Støttet av

Hilton logo

HDI INTRODUSERER ENDA EN NY TILNÆRMING!

HDI er igjen en katalysator på globalt nivå, nå for å starte med rask forebygging av fødselsfistel (obstetrisk fistula). Vi introduserer verktøy vi kjenner og har brukt siden HDI ble grunnlagt, som en ny måte å fremme kvinners rettigheter, verdighet, sosioøkonomiske muligheter, og helse.

HDIs Program for rask forebygging av mødredødelighet og fødselsfistel startet i 2008, som et supplement til det som andre gjør, med mål om å oppnå mye raskere resultater ved bruk av beskjedne ressurser enn det som ellers ville ha vært mulig.

Før dette, i 2005, hadde UNFPA (FNs Kvinnefond), CDC (det nasjonale folkehelse instituttet i USA), og HDI fått internasjonal policy aksept fra “reproduktiv helse samfunnet” for å prøve HDIs landsbybaserte tilnærming for å forebygge fødselsfistel. Rapporten finner du ved å klikke på det, i Resources delen av nettsidene.

Deretter viste Republikken Niger i Vest Afrika og HDI til fulle at mødredødelighet kan forebygges raskt, at helsevesenet kan styrkes, og at fødselsfistel kan forebygges ved HDIs tilnærming for Rask forebygging av fødselsfistel, i en stor befolkning over et stort, vanskelig tilgjengelig område. Det fistula forebyggende programmet ble deretter utvidet og betjener nå mer enn 300.000 mennesker i et område på størrelse med Rogaland som har omtrent tre (uasfalterte) veier.

Frem til februar 2018 hadde bare én kvinne fått fødselsfistel, gjennom 126.000 fødsler i en situasjon der WHO regner med at det ville normalt ha vært 1-2 nye fødselsfistler per 1000 fødsler.

Mødredødeligheten er også redusert. Mer enn 133.000 har født siden sist en kvinne døde av blokkert fødsel, i mai 2008 selv om det var en av de hyppigste grunnene til at kb´vinner døde i fødsel før programmet begynte. Og den generelle dødeligheten ved fødsel er redusert til et nivå en eller ser i Latin Amerika og deler av Karibien.

De to neste etappene

  1. Utvid programmet i Niger
    Fordi vi ikke ser tegn på at det internasjonale samfunnet vil bruke den landsbybaserte måten å forebygge fødselsfistel på som har vært så vellykket i Niger, så har Izumi Foundation raust gitt en bevilgning for å prøve en enda mye mindre kostbar tilnærming i en virkelig stor befolkning (4 millioner) over virkelig store områder, på størrelse med Sør Korea. Det vi egentlig ønsker er å se til at en blir kvitt fødselsfistel og at en reduserer mødredødeligheten ved fødsler, i betydelig grad i hele Niger og tvers over Afrika.
  2. Introduser rask forebygging av fødselsfistel gjennom store pilotprosjekter i ett eller flere andre land, helst kombinert med Rask forebygging av blødningsdød ved fødsel som beskrevet i ‟PPH” delen av våre nettsider.

Rask forebygging av mødredødelighet og fødselsfistel koster omtrent $1/person/år for et program som følges nøye i store områder som er vanskelig å nå.

Den pågående testen av et alternativ, en mye mindre kostbar tilnærming, gjennomføres med et budsjett på omtrent $0.02 US Dollar (20 øre) per person i befolkningen per år. Mens vi er håpefulle i april 2018, så er det for tidlig å vite om den nye tilnærmingen vil virke, enn si om den virker like godt som en fullverdig landsbybasert tilnærming med landsbyfrivillige og det hele.

Vi anslår at det kan koste omkring $5 millioner dollar i året for et program som dekker, store, landlige men tettere befolkede områder over flere land i Afrika, hvilket er godt innen rekkevidde for et konsortium av bilaterale giverland og stiftelser. Du finner mer informasjon her.

HDI er den eneste gruppen som er fullt og helt fokusert på FOREBYGGING i sitt arbeid mot fødselsfistel.

Informasjon fra noen av dem som jobber for å tilby behandling for fødselsfistel er tilgjengelig her.

For mer informasjon om fødselsfistel, ta en titt på Resources.
OBS: Dokumentene er på engelsk.
Oppdatert april 2018

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

10 + 14 =