Fødselsfistel

Hovedsakelig støttet av disse organisasjonene

Hilton logo

Sammendrag

Fødselsfistel er en skade som skyldes blokkert fødsel, mest vanlig hos unge jenter og unge kvinner hvor kroppen fysisk ikke er moden nok til å tåle en fødsel på en normal og sunn måte.

Som resultat av denne skaden, som nesten utelukkende skjer i fattige områder i Afrika og Asia hvor keisersnitt ikke er tilgjengelig, får disse kvinnene permanent lekkasje av urin og/eller avføring, såfremt de ikke får kirurgisk behandling.

Anslagsvis har 2 millioner kvinner fistel og må leve med konsekvensene av dette, mens nye 50 000 – 100 000 jenter og kvinner får fistel hvert år. Et antall FN-kontorer, regjeringer og bistandsorganisasjoner (NGOer) har tatt utfordringen, men til nå bare på behandlingsiden, bortsett fra HDI.

Nye observasjoner viser at det er mye mer effektivt å ta i bruk den katalyserende tilnærmingen fra sykdomsutryddingsprogrammene for å eliminere fødselsfistel, selv om fistel ikke er mulig å utrydde biologisk. Når man forebygger fistel, forebygger man også mødredødelighet som følge av blokkert fødsel, én av de to største dødsårsakene ved fødsler i mange utviklingsland.

Å forebygge og behandle fistel er en effektiv måte å bekjempe fattigdom på, og adresserer 6 av de 8 tusenårsmålene til FN: 1,3,4,5,6 og 8, og minst 3 av de påfølgende Bærekraftige utviklingsmålene (1-3).

Kostnadene ved å legge til en katalyserende tilnærming til eksisterende program for å eliminere fistel er oppnåelig hvis noen få donorland og organisasjoner slutter seg sammen, noe som er småpenger sammenlignet med antallet kvinner som trenger beskyttelse, og som gir store gevinster i form av redusert fattigdom og nedverdigende liv.

Problemet

Fødselsfistel er et hull, en kronisk åpning mellom vagina og blære eller endetarm, eller begge deler. Det er resultatet av et fødselsforløp som fikk vare for lenge, en blokkert fødsel som ofte varte i flere dager.

  • Kvinner med fødselsfistel lekker kontinuerlig urin og/eller avføring fra vagina
  • Kvinner med fødselsfistel blir ofte utstøtt, tvunget til skilsmisse, eller verre
  • Risiko for å få fødselsfistel er størst hos jenter som blir gift som barn og blir gravid i tidlig i tenårene, og hos kvinner som har født mange barn
  • Dette er de som har overlevd, de som ikke døde under blokkert fødsel, selv om deres nyfødte barn som oftest døde
  • WHO anslår at ca. 2 millioner kvinner lever med fødselsfistel i dag, og at det kommer til nye 50 000-100 000 kvinner hvert år. Hvert år dør 500 000-750 000 kvinner under fødsel, noe som tilsvarer en fullt jumbojet som krasjer hver 4. time. Blokkert fødsel er én av de to viktigste årsakene til mødredødelighet ved fødsel under disse forholdene
  • Det høyeste antallet affiserte kvinner synes å være i Sentral- og Sørasia, mens andel nye tilfeller er høyest i Afrika, spesielt i områdene nær og innenfor Sahara. Ingen kjenner ennå problemets eksakte omfang
  • Organisasjoner som arbeider med fødselsfistel, har for det meste fokusert på å tilby kirurgisk korreksjon. Dette er helt forståelig, men forebygging er den endelige løsningen. Selv etter 15 år med utbygging av den globale kirurgiske kapasiteten for fødselsfistel, sies det at bare 7 % av kvinnene med fistel har tilgang til kirurgi.

Fødselsfistel var tidligere et stort problem i alle land. Det luksuriøse hotellet Waldorf Astoria i New York står på tomten til det første fødselsfistelsykehuset i byen. Det ble stengt tidlig på 1900-tallet.

Årsaken

Blokkert fødsel defineres som en fødsel som varer mer enn 24 timer. Når det ufødte barnets hode presses mot morens bekken, ofte i flere dager, kan noe av det bløte, skjøre vevet i vagina dø pga. redusert blodforsyning og oksygenmangel.

Hvis fødselen varer lenge nok, f.eks. en uke eller 10 dager, dør også moren. Blokkert fødsel kan være hovedårsaken til mødredødeligheten i utkantstrøk, mens blødning oftest er hovedårsaken andre steder.

Hvis moren overlever en blokkert fødsel, og hvis noe av vevet ikke lenger er vitalt pga. dårlig sirkulasjon under fødselen, så vil det døde vevet avstøtes og etterlate seg et hull.

Noen dager senere, avhengig av hvorvidt hullet er på forveggen eller bakveggen av vagina, lekker kvinnen urin eller avføring eller begge deler. Hullet og lekkasjen blir varig, med mindre hun kan få vellykket kirurgisk behandling.

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

15 + 7 =