Rask forebygging av blødningsdød etter fødsel

Niger har som første i verden startet et landsdekkende Initiativ for å forebygge at kvinner blør seg i hjel når det føder, for å beskytte kvinner i alle det byer og landsbyerlandsbyer og byer. Det “absurd ambisiøse” målet er å halvere blødningsdød ved fødselen på to år. Hverken magi eller tøv, realismen i målet er underbygget av vitenskap og reelle tall.

Niger kan komme til å lykkes fordi de bruker beviselig meget effektive, nokså nye teknologier som har lav kostnad og tåler et varmt klima, teknologier som kombineres på en innovativ måte med et strategisk utvalgt sett av folkehelsemessige redskap som vanligvis brukes i bestrebelsen på å utrydde sykdommer. Niger har utformet sitt Initiativ med teknisk og finansiell støtte fra HDI.

Problemet og løsningen

Omtrent 10% av de fødende verden over blør alvorlig om intet gjøres. På engelsk kalles dette Post Partum Haemorrhage, forkortes PPH.

Forebygging i et varmt klima uten pålitelig kjølelagring og nedkjølt transport bruker tabletter med misoprostol som koster < $1 USD, rett etter fødselen. Dette reduserer forekomsten av overdreven blødning med over 70%.

3-Trinns Behandling gis de som blør for meget likevel (>500 ml.), noen en ser når et tradisjonelt brukt tøystykke blir gjennomtrukket med blod. 3-Trinns Behandling består av:

  1. Gi damen en behandlingsdose av misoprostol. Om blødningen ikke stopper innen 25 minutter,
  2. En Kondom Tamponade – en kondom knytt fast på et kateter, plasseres inn i livmoren, og fylles det med 300-500 ml vann. Dersom det ikke stopper blødningen innen 6-12 minutter,
  3. Legg på en ikke-oppblåsbar anti-sjokk bukse, (“Non-inflatable Anti-Shock Garment” (NASG)), og få henne til kirurgisk behandling ved et “Definitivt Behandlingssenter”, selv om det sykehuset er langt unna. Antibiotika legges i hver Tamponade Kit for å beskytte mot infeksjon fordi vi plasserer rent men usterilt utstyr inn i livmoren hennes.

Ved 3. trimesters svangerskapskontroll skal hver kvinne motta en forebyggingsdosen av misoprostol med instruksjoner om når og hvordan de skal brukes, i tilfelle hun ikke rekker til helsesenteret for å føde der. Hun oppfordres sterkt til å føde ved et helsesenter og om å bringe denne dosen med seg. 3-Trinns Behandling er det helsearbeidere som gjennomfører etter de mottok opplæring og utstyret som trengs.

Niger er det første landet i verden som har gått så ambisiøst til verks, med mål om å halvere andelen kvinner som dør av blødning når de føder. Fordi landet oppnår resultater, bør opplegget absolutt opprettholdes.

Det kostet omtrent $700,000 å få dette på plass over hele landet i 2014, inklusive “baseline” undersøkelsen.  Vi anslår kontante besparelser på omkring $9.9 millioner dollar for landets 17.8 millioner mennesker er 12 ganger den årlige kostnaden ved drift av opplegget. Dette inkluderer besparelser fra dødsfall som unngås og inntektstap fra alvorlig anemi hos kvinner som overlever, ved å bruke halvparten av det av WHO estimerte inntektstapet på 6 måneder ved alvorlig anemi. Vi brukte $1/dag som estimert inntekt for befolkningen i Niger.

Det som teller mest er selvsagt folks liv, kvinnene selv og barna som får ha mor hos seg mens de vokser opp! Samtidig er unngått økonomisk tap også av det gode.

EFFEKTEN BLANT 252 643 FØDSLER, RAPPORTER FRA ALLE DE 42 DISTRIKTENE (T.O.M. DES. ’17, FORELØPIGE TALL)

PPH Forekomst: 2.19% (4 937 kvinner) vs Forventet 18% med PPH og 10.5% >1000 ml
PPH Dødlighet: 13.46% av 1753 døde vs Forventet 25% – 35% av dødsfallene (offisielt 29% i Niger)

Andre land begynner å “Se til Niger” med bakgrunn i deres suksess. HDI trenger veldig til støtte så vi kan hjelpe Niger holde fast ved det de har oppnådd og hjelpe andre til å få på plass lignende opplegg i andre land. En delstat i Nigeria har allerede startet med egne midler, og helsearbeidere i andre land med høy mødredødelighet grunnet blødning ønsker å gjøre det samme. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å hjelpe, og om du ønsker mer informasjon.

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

14 + 5 =