Hvem gjør hva med fødselsfistel?

Hovedsakelig støttet av disse organisasjonene

Hilton logo

FNs utviklingsprograms (UNDP) startet i desember 2003 Den Globale Kampanjen for å bekjempe fistler. To unge australske leger etablerte Fistelsykehuset i Addis Ababa i Etiopia, hvor de dedikerte sin karriere til å operere kvinner med fistel.

Samtidig startet de med å utdanne kirurger, til og med ikke-kirurger, i disse teknikkene. Mens hennes mann er gått bort, er Dr. Catherine Hamlin fortsatt dypt engasjert i en alder av 94 år (i 2017).

  • Mange regjeringer og bistandsorganisasjoner (NGOer) har i årevis forsøkt å avhjelpe problemet ved å trene opp kirurger, til og med kvinner som ikke er leger, til å foreta korrigerende inngrep ved fødselsfistel.

Etiopia, Niger, Nigeria, Tanzania og Uganda er noen land hvor man har forsøkt å behandle kvinner med fistel.

WHO arbeider for å samle kirurger som foretar korrigerende inngrep for fødselsfistel, og søke konsensus på hva som er den beste kirurgiske teknikken ved forskjellige typer fistler.

De senere årene har man fått økt finansiering til forskning på årsaker til mødredødelighet i utviklingsland, og til forskning på fødselsfistel.

«The Bill and Melinda Gates Foundation» var en større bidragsyter gjennom et stipend i 2001 – 2005. Vitenskapelige artikler om mødredødelighet og fødselsfistel ble publisert i det renommerte tidsskriftet The Lancet i januarnummer 3, 2004, og forskning blir i økende grad publisert andre steder også. Centre for Disease Controll har en medisinsk epidemiolog som arbeider på fulltid med mødredødelighet.

Forståelig nok har Kampanjen for å bekjempe fistler i stor grad fokusert på å bedre den sørgelig inadekvate tilgjengeligheten på kirurgi for kvinner som allerede har fødselsfistel.

I løpet av 15 år er HDI likevel den eneste gruppen som med laserskarpt fokus jobber for å forebygge disse tragediene. HDI er de første som systematisk tilnærmer seg fødselsfistel ved å anvende sykdomsforebyggende metoder.

HDIs prosjekt «Rask forebygging av fødselsfistel» har oppnådd lovende resultater i et utvidet pilotprosjekt som dekker en multietnisk, hovedsakelig nomadisk befolkning på mer enn 300 000, som lever i et område på 8 878 kvadratkilometer, i et tørt og nesten veiløst terreng i Niger. Dette er et land hvor 1 av 7 unge jenter før eller senere vil dø i fødsel, verdens verste statistikk på dette området, men som nå er forbedret til 1 av 15.

Dette har Niger og HDI vist:

Det burde være mulig å eliminere fødselsfistel i Afrika, Asia og andre steder, slik man har klart i Europa og Nord-Amerika og andre steder, selv om fistel ikke er en biologisk tilstand som er mulig å utrydde helt.

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

14 + 4 =