Er dette en god tid å bli kvitt fødselsfistel?

Støttet av

Hilton logo

JA!!!

Flere FN organisasjoner, universiteter, regjeringer, og frivillige organisasjoner (NGOer) i affiserte land og giverland har tatt opp fødselsfistel saken. Kvinner som lider av fødselsfistel er ikke lenger ignorert internasjonalt. Folk i flere affiserte land ønsker å forebygge dette, den mest ødeleggende av alle svangerskapsrelaterte komplikasjoner. Kommunikasjonsteknologier, kirurgisk behandlingsekspertise, og
annen nødvendig infrastruktur er blitt mye mer utbredt, selv i fattige ‟utviklingsland”. Vi har nå en klar forståelse for hva som skal til for å utrydde sykdom, og flere tiår med erfaring. HDI alene har i 2020 arbeidet med sykdomsutrydding i 30 år.

Republikken Niger i Vest Afrika og HDI har 12 års erfaring med å forebygge fødselsfistel (obstetrisk fistula), mødredødelighet, og nyfødtdødelighet (barn som er dødfødt eller dør innen 3 dager) i en stor, nesten universelt analfabet befolkning.

Det er folkene som bor der som har gjort jobben! De har æren for det som er oppnådd. De fikk slutt på dødsfall forårsaket av blokkerte fødsler bare fem måneder etter prosjektet startet, selv om det var en av to hovedårsaker til at kvinner døde ved fødsel i dette området; de har redusert fødselsrelaterte dødsfall av alle årsaker med omtrent 80%; og andelen barn som var dødfødt eller døde innen 3 dager var 9 ganger høyere i prosjektets første år enn i 2018. Igjen, disse resultatene er oppnådd av en nesten universelt analfabet befolkning og et helsesystem med meget begrensede ressurser, med bare litt ekstra hjelp utover folkehelseverktøyene i ‟Katalysatortilnærmingen til Folkehelse”, som beskrevet et annen sted i nettsidene.

Vi slåss ikke mot vindmøller. Dette er et godt egnet tidspunkt for å gjøre noe med situasjoner der kvinner ellers vil komme til å lide av fødselsfistel, og således bidra til å redde livene til tusener av babyer og tusenvis av kvinner mens en gjør det.

Bli kvitt fødselsfistel! Det bør oppropet være!

Med fokus på forebygging jobber HDI for å tørke opp denne elven av lidelse. Vi trenger fortsatt hjelp for å få det gjort. Det kan gjøres!

For mer informasjon om fødselsfistel, se Resources.

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

8 + 13 =