Nyhetsbrev – Norsk

Alle nyhetsbrev er publisert i PDF-format, som krever en PDF-leser. Du kan laste ned Acrobat Reader her.

Desember 2017
HDI-Nyhetsbrev: “Elefantsyke” (lymfatisk filariasis) og Guineaorm er nær utryddet golbalt. Fødselsprosjektene skal testes ut i større befolkningsområder.

Desember 2016
HDI-Nyhetsbrev: Ca 90% reduksjon av fødselsrelatert dødelighet I Nigers prosjektområder. Prosjektideen spres til flere land.

Desember 2015
HDI-Nyhetsbrev: Fødselsfistler nærmest eliminert og mødredødeligheten redusert til bare 12 % av den opprinnelige.

September 2014
HDI-Nyhetsbrev: Forebygging av fødselsfistel vellykket. Oppstart av forebygging av blødningsdød I Niger.

September 2011
HDI-Nyhetsbrev:  I HDI’s prosjektområde i Niger er andelen kvinner som dør i fødsel redusert med 70%.  Dødfødsel og perinatal dødelighet er redusert med ca to tredeler.

Desember 2008
Verdens første prosjekt for raskt å forebygge fødselsfistel i ferd med å lykkes

Desember 2007
Å redde liv ved fødselen: Nå er tiden inne!

August 2005
En uvanlig organisasjon